Övar på nytt 3D-program.

By Paulina Kolm / on 12 november 2012

Jag var på 3D-kurs på jobbet i fredags (i Microstation) och försöker tillämpa den nya kunskapen i monterplaneringen. Det ger mycket mer att se tankarna i skala så 3D är perfekt. Just nu känns det som om jag har massor av plats över... Måste ha glömt något viktigt.
När jag ritade apponwall i 3D använde jag Alibre design och jag känner igen många kommandon i Microstation. Dock är det olika tänk i olika program. Det vore coolt att scanna in en väg och sedan rita in elschakten skalenligt i miljön. Det ger en bättre bild av verkligheten än ett vanligt platsbesök.