Shrinkage marks...

By / on 28 maj 2012

Kina-fabriken mailar om släppvinklar och shrinkage marks... En powerpoint visar alla delar och på vilken sida utstötarna kommer och knuffar ut bitarna ur verktyget (tunna runda ringar på de flesta saker i plast visar utstötarna). De påpekar att det blir ”shrinkage marks” på P-delen och K-delen och mitten av B-delen. Vad gör jag nu?? Försöker googla på vad det betyder. Pratar med C-G på Samhall som förklarar att det blir en bucklig yta eftersom plasten svalnar och stelnar långsammare därför att delen är tjockare än andra delar.