Positiv enkät + vinnarna utsedda

By Paulina Kolm / on 18 januari 2015

Enkäten vi skickade ut fick mycket positivt resultat och det känns väldigt stöttande inför fortsättningen. Tack alla som svarade! Lottningen gick till som så att jag lät dottern säga 5 siffror rakt ut i luften och sen belönade jag dem som hade de löpnumren siffrorna på sina enkäter.