Litar på kineserna.

By / on 19 september 2012

Kineserna mailar ett förslag för att få bort glappet. Pratar med L-Å och vi enas om att vi köper ju funktionen och att vi ska lita på att de kan sina saker. Känns mycket läskigt. Tänk om vridningen inte fungerar sen… men det borde den, de borde ju veta vad de gör.